Du kan forandre verden

Gennem Klik&Hjælp kan du støtte projekter på tværs af hjælpeorganisationer. Du bestemmer selv, hvad dine penge skal gå til. Og du vil efterhånden kunne se effekten af din støtte. 

AC Børnehjælp er en humanitær organisation, der støtter udsatte børn i den tredje verden. Vi handler, når det enkelte barns ret til at vokse op i en tryg og kærlig familie er truet. Din støtte går til børn og deres familier i f.eks. Afrika.

 

Hvert år kommer over 170.000 børn så slemt til skade, at de må en tur på skadestuen. Du kan hjælpe med at nedbringe det høje antal af børneulykker i Danmark ved at give din støtte til Børneulykkesfonden.

 

Leg, læring og uddannelse er vigtigt for børn og unges udvikling. I skoleskak er ALLE med på tværs af alder, køn og kultur. Vi skaber god læring på 275 skoler landet over. Skoleskak støttes af danske eksperter og dokumenteres af udenlandske undersøgelser.


 

Læger uden Grænser (MSF) er en privat, international, humanitær organisation, der yder medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden.

 

AIDS-Fondet arbejder for en verden uden hiv: AIDS-Fondet støtter forskning i hiv-vaccine, støtter hiv-smittede, der er hårdt ramt socialt eller sundhedsmæssigt og laver kampagner, som er med til at nedbringe antallet af nye smittede.

 

Børns Vilkår har i mere end 30 år arbejdet for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark. Det sker bl.a. gennem BørneTelefonen og vores sorggrupper for børn og unge, der har mistet sin mor eller far.

 

Danske Hospitalsklovnes primære formål er at sprede glæde blandt børn på danske hospitaler ved med humor, fantasi og nærvær at gøre barnets ophold på hospitalet mere overkommeligt og øge barnets selvværd og styrke til at håndtere sin egen situation bedre.

 

Mødrehjælpen er en privat organisation, der rådgiver og støtter børnefamilier, som har det svært. Mødrehjælpen arbejder resultatorienteret og altid i øjenhøjde med brugere, der typisk tæller den unge gravide mor og voldsramte kvinder.

 

Angstforeningen er en landsdækkende patientforening for mennesker med angst. Penge doneret til foreningen vil primært gå til vores telefonrådgivning til gavn for angste og pårørende.

 

Foreningen Cancerramte Børns formål er at forbedre de vilkår, børn med cancer lever under i Danmark.

 

Dyreværnet driver Danmarks største internat, og tager sig af herreløse hunde, katte, kaniner og smådyr. Foreningen skaffer nye hjem til flere end 1.500 dyr om året, og har som den eneste dyreværnsforening i Danmark no kill politik.

 

Det er Natteravnenes primære formål at udvise omsorg og ansvarlighed og som gode rollemodeller medvirke til at skabe større tryghed og især hjælpe børn og unge til øget livsglæde og integration.

 

Anima blev stiftet i 2000 og har siden da arbejdet aktivt ud fra den simple filosofi, at dyr har grundlæggende rettigheder, bl.a. retten til ikke at blive udsat for unødvendig smerte. Anima har hovedfokus på dyr i industrilandbrug og pelsindustrien.

 

For hver krone vi investerer i at forebygge en klimakatastrofe, sparer vi syv kroner i nødhjælp. Derfor sætter CARE ind, før katastrofen rammer og skaber sammen med verdens fattigste mennesker løs­ninger, der holder på lang sigt. Det er rettidig omsorg.

 

IBIS er en uafhængig dansk medlemsbaseret udviklingsorganisation. IBIS arbejder for en verden, hvor alle har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Gennem uddannelse og støtte til civilsamfundet i Afrika og Latinamerika bekæmper IBIS global ulighed og fattigdom.

 

Parkinsonforeningen er en patientforening, der varetager parkinsonramte og de pårørendes interesser. Foreningen arbejder aktivt for at sikre de parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår.

 

Astma-Allergi Danmark er en privat patientforening, som arbejder for, at alle med astma, allergi, eksem og andre overfølsomhedssygdomme samt deres pårørende kan få den bedst mulige hverdag trods sygdommene.

 

Dit bidrag går til at skabe oplysning og dialog om sunde spilvaner blandt vores børn og unge. CFL er Nordens største institution inden for behandling, information & formidling om spilafhængighed.

 

Kattens Værn har i 75 år aktivt taget sig af landets vildtlevende, herreløse og bortløbne katte. Det vil vi gerne fortsætte med, så enhver donation vil hjælpe trængte katte til et bedre liv.

 

Projekt UDENFOR kombinerer gadeplansarbejde blandt hjemløse med undervisning og vidensformidling i hjemløshed og udstødelse. Vi arbejder med de mest udstødte borgere; dem, som er røget ud af det etablerede system eller dem, som systemet ikke kan nå.

 

Bedre Psykiatri er en landsforening for pårørende til psykiske syge. Det vil sige, vi er et tilbud til alle, der kender én, der har psykiske problemer. Det kan være som forældre, børn, venner, kollegaer eller andet.

 

Colitis-Crohn Foreningen er en dansk forening, som har til formål at bekæmpe colitis ulcerosa, Crohns sygdom og andre relaterede tarmsygdomme.

 

KONO er et nonprofit fairtrade-koncept, der tilbyder afrikansk-producerede fairtrade-accessories til danske købere, og samtidig sikrer en gruppe kvindelige afrikanske skræddere en indkomst.

 

Rådet for Sikker Trafik er en privat forening, der består af 45 organisationer. Vort formål er at nedbringe antallet af dræbte og kvæstede i trafikken. Vi udvikler og gennemfører landsdækkende kampagner om faren ved bl.a. spritkørsel, for høj fart m.m.

 

Der findes biologiske mødre, papmødre, adoptivmødre, bedstemødre. Og så findes der bydelsmødre. De har minoritetsbaggrund og springer til, når andre minoritetskvinder har problemer med alt fra breve fra kommunen på dansk til børneopdragelse.

 

Vi er en frivillig forening, der varetager personer med epilepsi og deres pårørendes interesser og arbejder for, at personer med epilepsi får den bedst mulige behandling og ikke begrænses i hverdagen.

 

Udviklingsorganisationen Kvindernes U-landsudvalg (KULU) arbejder for kvinders og pigers rettigheder i u-landene, aktuelt gennem kampagnen ”Giv en pige ret” i Mali og en kampagne mod seksuel vold i Congo.

 

Ungdommens Røde Kors arbejder for at give udsatte børn og unge en fremtid, de fortjener. Vores unge frivillige hjælper hver dag børn og unge med problemer som ensomhed, fattigdom, misbrug og vold.

 

Børn, Unge & Sorg er en gratis rådgivning for børn og unge op til 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Netværket (forældre, venner og kærester) kan også søge rådgivning om, hvordan de bedst støtter børnene og de unge.

 

Dansk Flygtningehjælp arbejder med flygtninge i mere end 33 lande. Vi arbejder med alt fra beskyttelse, husly, nødhjælp, rettigheder og adgang til rent vand til genopbygning af skoler. Og med genetablering i hjemlandene til de flygtninge der gerne vil.

 

Landsforeningen Spædbarnsdød tilbyder rådgivning, støtte og netværksskabelse til forældre og pårørende i forbindelse med spædbarnsdød.

 

VedvarendeEnergi er en medlemsforening, der arbejder for en bæredygtig verden uden fossile brændsler og atomkraft: For 100% grøn energi i Danmark og med alt fra rent drikkevand til energieffektive lerkomfurer i udviklingslandene.

 

BØRNEfonden er en privat sponsorbaseret udviklingsorganisation, der hjælper flere end 70.000 sponsorbørn med at udvikle sig til selvstændige og kompetente mennesker, der inspirerer og medvirker til en positiv udvikling af dét samfund, de er en del af.

 

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur er en selvejende institution, der er uafhængig af partipolitik. I Danmark behandler DIGNITY flygtninge, der har overlevet tortur, og forsker samtidig i årsagerne til tortur og de følger, den medfører.

 

LEV er en privat landsdækkende forening for udviklingshæmmede, pårørende og andre interesserede - dannet i 1952. LEV er opbygget af kommunekredse og tilknyttede landsdækkede foreninger.

 

WWF Verdensnaturfonden er en del af det internationale WWF netværk. WWF er verdens største miljøorganisation, og arbejder globalt for bæredygtig udvikling og beskyttelse af naturen.

 

DHIF's over 400 medlemsklubber tilbyder aktiviteter inden for mere end 30 idrætsgrene og inden for alle slags handicap. DHIF’s idrætskonsulenter arbejder bl.a. med at støtte klubberne og med at finde de rette idrætstilbud for personer med handicap.

 

LOKK (Landsorganisation af kvindekrisecentre) er en interesseorganisation, hvis formål er at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder og børn. LOKK tilbyder rådgivning til voldsudsatte kvinder, unge der udsættes for kærestevold samt æresrelaterede konflikter

 

Foreningen har bl.a. til formål, at skabe forståelse og aktivt arbejde for forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende, at udbrede kendskabet til ADHD

 

Amnesty International er er en uafhængig og verdensomspændende menneskerettighedsorganisation, som arbejder for at Verdenserklæringen om Menneskerettigheder skal gælde for alle mennesker.